'Tình yêu và tham vọng' tập 48, Thùy Chi trở về, Minh đoạn tuyệt với Tuệ Lâm