Trà tiểu tam 'Hoa hồng trên ngực trái' càng bị ghét càng gây tranh cãi