Trấn Thành bênh Mỹ Tâm khi bị nhận xét ăn may vì hợp vai