Về nhà đi con tập 36: Ông Sơn dặn Ánh Dương không được đánh chồng