Việt Anh và Lương Thu Trang nói về chuyện phim giả tình thật - VietNamNet