Ảnh đế Hong Kong hai lần cứu người khỏi hỏa hoạn - VietNamNet