Bằng Kiều: Nhiều người khuyên tôi và vợ cũ tái hợp - VietNamNet