“Biểu tượng sex” Hong Kong: Người cô độc về già, kẻ biến dạng vì dao kéo - VietNamNet