Bình Tinh: Từ hát đám ma đến nổi tiếng được tặng xe hơi và hôn nhân không đám cưới - VietNamNet