Châu Huệ Mẫn - ngọc nữ Hong Kong từ bỏ tất cả vì mối tình 20 năm - VietNamNet