Chia tay Trấn Thành lấy chồng Việt kiều kém tuổi, cuộc sống Mai Hồ giờ ra sao?