Chiến Thắng lộ giá cát-xê sốc, 1 ngày kiếm được cả trăm triệu dịp Tết - VietNamNet