Cuộc sống bên Mỹ của mẹ đơn thân Minh Thư 'Gái nhảy'