Danh hài Thúy Nga: Chồng cũ chưa bao giờ hỏi thăm đến con gái tôi