Diễn viên Cát Tường bị giật túi trước cửa nhà, ngay mùng 3 Tết