Diễn viên Thương Tín xin xuất viện về nhà trọ - VietNamNet