Hồ Ngọc Hà: Dư luận từng đồn tôi yêu đến 25 người bạn trai