Lệ Quyên phản hồi khi bị chê đứng bán đĩa trong chuyến lưu diễn