Lưu Diệc Phi gây sốt mạng khi xuất hiện 'trẻ như 20 tuổi dù đã 32 - VietNamNet