Lý Hải - Ngọc Trinh gom gần 1 tỷ lắp máy lọc cứu hạn mặn