Lý Hùng: “Tôi từng khốn khổ vì bị hiểu lầm đã có con với Diễm Hương”