MC Thảo Vân: Phản ứng không ngờ của Thảo Vân khi Công Lý có 'tình mới' - VietNamNet