Người đàn ông của Kiều Thanh: "Vợ chồng tôi cùng Thanh và các con đang rất hạnh phúc!" - VietNamNet