Những sao Việt gây choáng khi công bố hình ảnh 'đập mặt xây lại'