Phan Ngọc Luân xin lỗi vì dựng chuyện ngủ với Đàm Vĩnh Hưng để PR - VietNamNet