Phan Như Thảo: Chồng tôi không có quan hệ tình cảm với Thủy Top - VietNamNet