'Phát điên, kiệt sức khi quay cảnh nóng với Huy Khánh' - VietNamNet