Sao Hàn ngày 30/6: EXO được mời đến Nhà Xanh đón Tổng thống Donald Trump