Sao Việt 26/9: Hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển