Sao Việt ngày 2/1: Ngỡ ngàng hình ảnh Mỹ Tâm ở tuổi 37