Sao Việt ngày 28/9: Đông Nhi - Ông Cao Thắng chia sẻ khoảnh khắc tình cảm