Siu Black: 'Tôi sút 10 kg, bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào'