Trấn Thành 'câm nín' vì con trai Hà Hồ đối đáp quá đáng yêu