Chung Thanh Phong đưa khẩu trang, trang phục bảo hộ vào BST mới - VietNamNet