H'Hen Niê đóng phim sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu - VietNamNet