NTK Hà Duy: Hương Giang idol phải đính chính và xin lỗi tôi!