Phí Phương Anh từng bị mất phương hướng sau khi đăng quang The Face