Vỡ òa xúc động vì H’Hen Niê khóc trước thời khắc hết nhiệm kỳ Hoa hậu - VietNamNet