BTV trẻ nhất Thời sự 19h: 2 bằng ngoại ngữ, từ chối ước mơ du học - VietNamNet