Vân Dung, Phương Linh khoe eo và lưng trần ở Gặp nhau cuối năm - VietNamNet