Luận án tiến sĩ phải thực sự là công trình khoa học - VietNamNet