“Cho phép học sinh dùng smartphone, tôi chưa thấy em nào hư hỏng” - VietNamNet