Hồ Chí Minh tiên đoán thời điểm giành độc lập trong tài liệu nào?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những tiên đoán chính xác về vận mệnh của đất nước.

Trong diễn văn đọc tại lễ mừng Quốc khánh 2/9/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà". Trong bút tích bản thảo in trên báo "Nhân Dân" số ra ngày 30/4/1985 cho thấy Bác gạch dưới những chữ "chậm lắm là 15 năm nữa".

Khi Người mất, cuộc chiến còn khó khăn và ác liệt, vậy mà trong di chúc, Bác đã tiên đoán "cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa".

 

Trước đó, Bác đã tiên đoán chính xác thời điểm đất nước ta giành được độc lập. Bạn có biết lời tiên đoán này được Bác đưa ra trong tài liệu nào không? 

Ngân Anh

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN