Bài toán bỏ phiếu kín chọn tác phẩm giải nhất

Làm thế nào để chọn được tác phẩm giải nhất trong cuộc thi tạc tượng thần Actêmit cho ngôi đền Ephedơ?

Bài toán như sau: Thế kỉ V trước công nguyên, ở Hi Lạp, người ta tổ chức thi tạc tượng thần Actêmit cho ngôi đền Ephedơ. Bốn nhà điêu khắc Pooliclet, Phidiat, Grêđilat và Phơratmông đều gửi tác phẩm dự thi. 

Điều kì lạ là cả bốn nhà điêu khắc đều làm giám khảo chấm thi. Điều này đã làm cho ban tổ chức gặp khó khăn khi chọn tác phẩm vì giám khảo nào cũng chọn tác phẩm của mình là giải nhất. Sau khi thảo luận, ban tổ chức quyết định bỏ phiếu kín để chọn một tác phẩm giải nhất.

Hỏi ban tổ chức đã yêu cầu các giám khảo bỏ phiếu như thế nào để chọn ra được tác phẩm giải nhất?

 

Bài toán bỏ phiếu kín chọn tác phẩm giải nhất

Phan Duy Nghĩa

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN