Vị vua nào ở ngôi lâu nhất?

Trải qua hàng nghìn năm, các triều đại phong kiến Việt Nam đã xác lập những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" liên quan đến ngôi thiên tử.

Mời bạn đọc cùng làm trắc nghiệm để xem  mình đã biết được những gì.

Ngân Anh

Thử sức với các trắc nghiệm khác:

 
 
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN