Động thổ dự án Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng - VietNamNet