KCN Dệt May Rạng Đông –Aurora IP được vinh danh “Dự án KCN tốt nhất năm 2020” - VietNamNet