Bông hồng vàng Thuận Thảo, 'trùm' khét tiếng Trầm Bê: Thê thảm bị siết nợ