Hà Nội nghiên cứu xây trung tâm thương mại dưới quảng trường sân Mỹ Đình