Hiếm nơi nào thủy điện ‘gây họa’ nhiều như Việt Nam